Mund, kæbe- og ansigtskirurgi

Tandlægelig kirurgi

Den tandlægelige kirurgi gennemføres som regel ambulant under lokal bedøvelse i vores klinik. Derved handler det sig frem for alt om fjernelse (ekstraktion) af tænder, der også kan foregå operativt, samt om rodspidsresektionen.
 

Tandeskstraktion

Ekstraktionen af en tand hører til de ofte gennemførte operative indgreb. Efter en omhyggelig undersøgelse følger en skånende lokal bedøvelse. Indgrebet varer som regel kun få minutter. Hos patienter med svære sygdomstilstande eller hos patienter, der indtager blodfortyndende medicin, må sådanne indgreb dog under tiden foretages under indlæggelse. Disse patienter tilses på vores sygehusafdeling.

Fjernelse af visdomstænder

Til stadighed fjerner vi visdomstænder, der ofte bryder igennem i 17- til 18 årsalderen. Finder de ikke nok plads i over- og underkæben, kan der opstå betændelser med abscesser eller cyster, der sågar kan forårsage et brud på underkæben. Forskubbede visdomstænder anses også som arnested for andre sygdomme som hjertemuskelbetændelser eller reumatiske besvær.

Fjernelsen af disse tænder foregår for det meste under lokal bedøvelse, dog ved ekstrem forskubbet eller fuldstændig i knoglen værende tænder eventuelt under fuld narkose. Indgrebet varer længere end en enkel tandekstraktion og forårsager som regel uarbejdsdygtighed i et par dage.

Rodspidsresektion

Ved rodspidsresektionen handler det om et operativt indgreb til bevarelse af en tand. Hvis rodbehandlingen igennem en tandlæge af døde tænder ikke var succesrig eller hvis der befinder sig større betændelser eller cyster på en tands rodspids, er en rodspidsresektion nødvendig, for at redde tanden.

Ved denne operation gennemføres som regel et snit i området for tandens rodspids under lokal bedøvelse. Derefter fjernes noget af knoglen over rodspidsen ved hjælp af en borer, og derpå fjernes rodspidsen samt det omgivende væv. Til sidst renses tandens rodkanal og forsynes med en fylding. Igennem dette indgreb kan mange tænder, der ellers havde måttet fjernes, bevares. Derved kan man udgå dyrere tanderstatningsløsninger.