Digital volumentomograf / DVT

Med denne specielle røntgenprocedure kan der fremstilles tredimensionale billeder af ansigtskraniet af samme kvalitet som ved computertomografien, men med en femte del strålebelastning i forhold til CT. Derud over er vores apparat på grund af sit ”fuldformat”-billede i stand til ikke bare at vise et lille udsnit, men hele ansigtskraniet.
I dette 3d-billede kan vi planlægge implantatet på computeren, således, at implantatets længde og bredde samt retning og dybde af boringen kan forudbestemmes eksakt. Således sørger vi for en maksimal sikkerhed af de omliggende strukturer og en mest mulig komplikationsløs helbredsproces.

Omkostningerne af DVT’en overtages som regel af privatsygekasserne. Lovpligtig forsikrede skal for tiden selv betale omkostningerne. Omkostningerne er afhængig af art og omfang af DVT-undersøgelsen, vi rådgiver dig gerne til dette emne.